QUICK SEARCH
Zoekterm(en)

Zoeken
(Artikelnr: 79700-11)
 De Mediaombudsman

waakhond of schaamlap?

(Studies voor het Stimuleringsfonds voor de Pers / S25)

 

Huub Evers

Harmen Groenhart

Jan van Groesen

 

 

AMB Diemen 2009

(isbn 97890 79700 11 0, 163 pp., paperback, € 20,-)

 

 

Het fenomeen ombudsman bij de nieuwsmedia is een instrument van zelfregulering in de journalistiek. Om een beeld te krijgen van de rol die de nieuwsombudsman speelt, heeft de Stichting Media-Ombudsman Nederland (MON) in samenwerking met Fontys Hogeschool Journalistiek zowel nationaal als internationaal onderzoek verricht. Daarbij is gebleken dat de nieuwsombudsman bij de media in vele verschillende gedaanten voorkomt, variërend van huiscriticus tot pr- en marketingfunctionaris.

Dit onderzoek toont aan dat de positie van nieuwsombudsman wereldwijd onder druk staat. In een tijd van krimpende budgetten, van de revolutionaire opkomst van digitale media en van het gemak waarmee direct e-mailcontact kan worden gelegd tussen nieuwsconsumenten en journalisten, zijn nieuwsombudslieden kwetsbare doelen voor kostenbewuste managers.

Om de effectiviteit van de nieuwsombudsman te meten zijn in dit onderzoek drie deelstudies verricht naar de columns van de ombudsman van de Volkskrant, van de (voormalige) lezersredacteur van het Rotterdams Dagblad en van de ombudsman van de NOS.

De onderzoeksbevindingen rechtvaardigen de conclusie dat de nieuwsombudsman een van de meest praktische en efficiënte vormen van journalistieke zelfregulering kan vertegenwoordigen en als zodanig bijdraagt aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de nieuwsmedia.Inhoudsopgave

 

1. Voorwoord

2. Inrichting onderzoek

3. Nieuwsombudslieden in binnen- en buitenland

4. Enquête deelnemers ONO-conferentie

5. Overzicht nieuwsombudslieden en lezersredacteuren in Nederland

6. Analyse columns lezersredacteur het Rotterdams Dagblad

7. Analyse columns ombudsman de Volkskrant

8. Analyse columns ombudsman NOS

9. Conclusies en aanbevelingen


* Geraadpleegde literatuur

* Bijlagen

- Statuut lezersredacteur het Rotterdams Dagblad

- Statuut ombudsman de Volkskrant

- Statuut ombudsman NOS

* Over de auteurs

 

VOORWOORD

 

De Stichting Mediaombudsman Nederland zet zich in voor zelfregulering van de journalistiek in het Nederlandse taalgebied. In samenwerking met Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg heeft zij onderzoek verricht naar het functioneren van ombudslieden bij de nieuwsmedia. Deze publicatie is daarvan het resultaat.

De intentie van deze publicatie is om de beroepsgroep van de journalistiek meer inzicht te verschaffen in het verschijnsel van de nieuwsombudsman als instrument van zelfregulering. De nieuwsombudslieden zelf kunnen hun functioneren spiegelen aan de bevindingen van het onderzoek zoals ze in dit boek zijn neergelegd.

Het onderzoek en deze publicatie zijn mogelijk gemaakt door de middelen die het Stimuleringsfonds voor de Pers hiertoe beschikbaar heeft gesteld. Wij zijn het Stimuleringsfonds daarvoor veel dank verschuldigd.

De Stichting Mediaombudsman Nederland is de Fontys-onderzoekers Huub Evers en Harmen Groenhart zeer erkentelijk voor hun onderzoekswerk en voor de inspanningen die zij hebben verricht in het analyseren van honderden columns van nieuwsombudslieden. Tevens gaat onze dank uit naar Kees Haak die als collega-bestuurslid mede dit onderzoek heeft mogelijk gemaakt.

Jan van Groesen
Voorzitter Stichting Mediaombudsman Nederland

 

Het Onderzoek

 

De ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met het functioneren van ombudslieden bij nieuwsmedia hebben aangetoond dat het fenomeen nieuwsombudsman een instrument kan zijn tot zelfregulering van de journalistiek. Als referentiekader voor dit onderzoek hanteren wij het ideale beeld van een nieuwsombudsman, zijnde een ombudsman die op basis van volledige onafhankelijkheid de klachten van de nieuwsconsument doelmatig en adequaat behandelt, die het journalistieke product van het medium waaraan hij is verbonden publiekelijk kritisch beoordeeltopkwaliteit en presentatie en die zijn beoordeling plaatst in het licht van relevante vraagstukken van journalistieke ethiek.

In dit onderzoek trachten wij antwoord te geven op de vraag welke typen ombudsman er bestaan, in Nederland en op mondiaal niveau, waar de overeenkomsten en de verschillen zitten, bij welke media nieuwsombudslieden functioneren (dagbladen, omroepen, digitale media) en of ze metterdaad bijdragen aan de kwaliteit van het journalistieke product.

Om een beeld te krijgen van de rol die de nieuwsombudsman speelt, hebben wij ombudslieden vanuit de gehele wereld een vragenlijst laten invullen. In die enquête hebben we de volgende vragen voorgelegd: welke taken en bevoegdheden heeft een nieuwsombudsman, op wiens initiatief werd hij aangesteld, wat is zijn achtergrond, hoe onafhankelijk is hij, opereert hij op basis van een eigen statuut en, zo ja,wat is de inhoud daarvan, aan wie legt hij verantwoording af, heeft hij (bijvoorbeeld wekelijks) een eigen column en schrijft hij die naar eigen inzicht of is er vooraf toetsing door de hoofdredactie/directie?

Aangezien er in vele landen nieuwsombudslieden actief zijn, willen wij in beeld brengen welke typen ombudslieden men buiten Nederland kent, hoe zij functioneren en wat hun ervaringen zijn. We hebben daartoe informatie verzameld van de ‘Organization of NewsOmbudsmen’ (ONO), een internationale organisatie waarbij ombudslieden uit de gehele wereld zijn aangesloten.

Tevens hebben wij inzichten verkregen van het ‘European Journalism Observatory’ (EJO) in Lugano, dat anderhalf jaar geleden onderzoek deed naar het verschijnsel media-ombudsman. Tenslotte hebben we ons op de hoogte gesteld van andere publicaties en documenten.

Om de effectiviteit van de nieuwsombudsman te meten, hebben we in ons onderzoek drie deelstudies verricht naar de werkzaamheden van de ombudsman van De Volkskrant, van de (voormalige) lezersredacteur van het Rotterdams Dagblad en naar de ombudsman van de NOS. Van de hand van de twee eerstgenoemde functionarissen zijn elk 200 resp. 175 columns bestudeerd. Aangezien de ombudsman van de NOS pas sinds kort in functie is,was van deze functionaris veelminder onderzoeksmateriaal beschikbaar, namelijk ongeveer 60 columns.

We hebben conclusies en aanbevelingen opgesteld over het functioneren van ombudslieden bij de nieuwsmedia. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan de discussie over zelfregulering van de journalistiek doormiddel van praktische instrumenten. Tevens zullen wij deze conclusies/aanbevelingen bespreken met de doelgroep van nieuwsombudslieden zelf. In eerste instantie met het korps van ombudslieden in Nederland, vervolgens ook internationaal in het verband van de ‘Organization of News Ombudsmen’ (ONO).

Dit onderzoek zal worden afgesloten met een internationaal symposium waar deskundigen uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd hun visie te geven op het verschijnsel nieuwsombudsman en het functioneren van dit instrument bij de redacties van de media.

Informatie:
ISBN
: 97890-79700-11-0
Auteur
: Evers, Groenhart, Van Groesen
Kaft
: Paperback
Uitgever
: AMB uitgeverij
Foto('s):
Prijsinformatie:
Prijs per stuk: € 20,00
Aantal: Bestellen
Reviews Review toevoegen

Deze review wordt niet direct geplaatst omdat deze eerst moet worden goedgekeurd door een beheerder. Wanneer deze review goedgekeurd is zal hij verschijnen op deze pagina.

Geen reviews gevonden.

Meer reviews
 
 
 
Uitgeverij AMB  
Karwijzaaderf 15
1112 JN Diemen
postadres
Postbus 7
1110 AA Diemen


info.amb@xs4all.nl

AMB Publishers 
Karwijzaaderf 15
1112 JN Diemen

postal address
 PO Box 7
  1110 AA Diemen
  The Netherlands

 info.amb@xs4all.nl


 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.