AMB UITGEVERIJ PUBLISHERS PRESS
QUICK SEARCH
Zoekterm(en)

Zoeken
(Artikelnr: 79700-33)
 CULTUUR EN ONGELIJKHEID

Christien Brinkgreve, Marcel van den Haak, Bart van Heeirkhuizen, Johan Heilbron, Giselinde Kuipers (redactie)
 
AMB Diemen 2011
(isbn 97890 79700 33 2, 311 pp., geïllustreerd, paperback, € 23,50)
---
Aan het begin van de 21e eeuw zijn de maatschappelijke verhoudingen scherper en schriller geworden en dat klinkt door in de toon van menige openbare discussie. De ongelijke verdeling van inkomens en vermogens is opnieuw onderwerp geworden van intensieve studie in verschillende vakgebieden. Begrippen als ‘sociaal kapitaal’ en ‘cultureel kapitaal’ hebben opgang gemaakt tot ver buiten de sociologie.
 
De bijdragen aan dit boek zijn geordend naar zes deelgebieden rond het thema ‘cultuur en ongelijkheid’.
 
Allereerst gaat het om toenemende economische ongelijkheid, nationaal zowel als internationaal, en over de gevolgen daarvan.
 
Deel twee gaat over de uiteenlopende manieren waarop ongelijkheid maatschappelijk gereguleerd wordt – van prijsstelling in de concertzaal tot aan regelgeving in wedstrijdsport.
 
Het derde deel gaat meer in het bijzonder over de betekenis van ongelijkheid in het onderwijs en over de wijze waarop die door de betrokkenen wordt beleefd.
 
Het vierde deel behandelt meer algemene vragen over de begrippen cultuur en civilisatie en over hoe de studie hiervan kan worden opgevat en ingericht.
 
Het vijfde deel gaat over internationalisering, migratie, overeenkomsten en verschillen in de nationale culturele canon en over het functioneren van het mondiale cultuurstelsel.
 
Deel zes, ten slotte, gaat over Nico Wilterdink, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was een van de eersten die in Nederland aandacht vroegen voor de groeiende ongelijkheid in inkomens en vermogens vanaf omstreeks 1980.
 
Dit boek verschijnt ter gelegenheid van zijn emeritaat.–
 
INHOUDSOPGAVE
 
GROEIENDE ONGELIJKHEID
Vermogensverhoudingen in Nederland na de kredietcrisis - Olav Velthuis
De gekaapte staat  - Don Kalb
Globalisation and the ‘American dream’  - Stephen Mennell
Het gelijkheidsdividend  - Geert de Vries
 
REGULERING VAN ONGELIJKHEID
Vermogensverhoudingen en rangverschillen in het Concertgebouw  - Cas Smithuijsen
Sport en de regulering van fysieke ongelijkheid  - Ruud Stokvis
New Age-spiritualiteit. Postchristelijke religie in het politieke domein. - Anneke H. van Otterloo
Van woonwens naar leefstijl - Leon Deben
Postmoderne populisten? Over ongelijkheid en politieke cultuur. - Jan Willem Duyvendak
 
ONDERWIJS, CULTUUR EN KLASSE
Universitaire cultuur en standsverschil  - Abram de Swaan
Eén pot nat of niet? Distincties in de Nederlandstalige muziek. - Marcel van den Haak
Scholen als culturele laboratoria - Rineke van Daalen
Language, parenting, and inequality - Bowen Paulle
 
CULTUUR EN CIVILISATIE
Over evolutie van cultuur en culturen - Joop Goudsblom
Four theories of informalization and how to test them - Randall Collins
Criteriologie deel drie: Mister Collins! - Cas Wouters
Sociologie van de kwaliteit - Giselinde Kuipers
Op zoek naar theorie. Civilisatie, communicatie, cultuur en media. - Bram Kempers
Een verwarrende tijd? Naar een cultuursociologie van nieuwe kennis- en cultuur- vormen. - Stef Aupers
 
TRANSNATIONALISMEEN MONDIALISERING
De Poolse arbeider. Migratiepatronen en sociale desorganisatie in het begin van de 21e eeuw. - Godfried Engbersen
Scheidslijnen en verbindingslijnen - Christien Brinkgreve
De dubbele canon in het cultuuronderwijs Een vergelijkende analyse van de examenopgaven van de kunstvakken in het voortgezet onderwijs in tien Europese landen. - Ton Bevers
De weg naar wereldroem - Johan Heilbron
 
NICO WILTERDINK: SOCIOLOOG
Nico in beeld
Tennis is oorlog - Kees Bruin
Een heldere man in verwarrende tijden - Rineke van Daalen
Nico’s tiental - Bart van Heerikhuizen
 
Bibliografie van Nico Wilterdink - Samengesteld door Ali de Regt
 
---

Inleiding

Sinds de late jaren van de twintigste eeuw is in alle westerse samenlevingen de ongelijkheid toegenomen. Na decennia van afnemende verschillen in maatschappelijke kansen is de economische ongelijkheid gegroeid en zijn daarmee samenhangende sociale en culturele verschillen opnieuw in de aandacht komen te staan. Geen enkele volksvertegenwoordiger kan zich vandaag de dag nog onttrekken aan het debat over de ‘kloof’ tussen burgers en bestuurders, over beloningen en bonussen aan de top, over ‘onderonsjes’ in ‘achterkamertjes’ in Den Haag of Brussel. En terwijl de kritiek op ‘de elite’ aanzwelt, viert de Millionaire Fair zijn tienjarig jubileum en blijkt dit oorspronkelijk Nederlandse evenement ook in het buitenland een succes te zijn. Aan het begin van de 21e eeuw zijn de maatschappelijke verhoudingen scherper en schriller geworden en dat klinkt door in de toon van menige openbare discussie.
 
De Amsterdamse socioloog Nico Wilterdink is een van de eersten geweest die in Nederland aandacht hebben gevraagd voor de groeiende ongelijkheid. Bij de aanvaarding van de Norbert Eliasleerstoel aan de Universiteit Utrecht in 1993 liet Wilterdink zien dat de inkomens- en vermogensongelijkheid vanaf omstreeks 1980 weer toenam. In sommige landen gebeurde dat eerder dan in andere landen, de mate waarin het zich voordeed varieerde eveneens, maar de trend gold voor alle westerse landen.
 
Voortbouwend op zijn baanbrekende dissertatie Vermogensverhoudingen in Nederland (1984) ging Wilterdink na welke deelontwikkelingen hieraan ten grondslag lagen en presenteerde hij daarvoor een sociologische verklaring. De kern daarvan was dat de toegenomen internationalisering nieuwe kansen bood aan kleine groepen aan de top, terwijl dezelfde ontwikkeling voor lagere en middengroepen vooral meer concurrentie betekende.
 
Sinds Wilterdink zijn betoog hield, heeft het debat over ongelijkheid zich verder verdiept en verbreed. De ongelijke verdeling van inkomens en vermogens heeft zich doorgezet en is opnieuw onderwerp geworden van intensieve studie in verschillende vakgebieden. Sociologen zijn bovendien nieuwe wegen ingeslagen om ook de sociale en culturele aspecten van maatschappelijke ongelijkheid in kaart te brengen. Begrippen als ‘sociaal kapitaal’ en ‘cultureel kapitaal’ hebben opgang gemaakt tot ver buiten de sociologie. De ongelijkheden tussen regio’s en landen worden niet meer alleen in politiek-economische zin bestudeerd, maar omvatten ook culturele machtsverhoudingen. De sterke groei van de media heeft vragen opgeroepen over de betekenis en de afbakening van ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur en heeft tevens een debat uitgelokt over de vraag waarom toenemende sociaal-economische ongelijkheid samengaat met politiek populisme en afkalvende steun voor de meer gevestigde kunstvormen. Aan deze verbreding van de discussie over ongelijkheid heeft Wilterdink zelf actief deelgenomen. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw gaf hij gestalte aan de Amsterdamse cultuursociologie. Vooral vanaf zijn benoeming tot hoogleraar in 1999 bouwde hij binnen de Amsterdamse sociologieopleiding deze specialisatie steeds verder uit. Dat resulteerde in een kwalitatief hoogstaand onderwijsprogramma dat een nog altijd groeiend aantal studenten trekt.
 
In deze bundel komen verschillende facetten van het thema ‘cultuur en ongelijkheid’ aan bod. Na een lange loopbaan aan de Universiteit van Amsterdam van kandidaatsassistent tot hoogleraar gaat Nico Wilterdink nu met pensioen. Dat was de aanleiding tot het samenstellen van deze bundel, die dus tevens een liber amicorum is, een boek voor Nico, geschreven door zijn studenten, zijn collega’s, zijn vrienden.
 
De 27 bijdragen aan dit boek zijn geordend naar zes deelgebieden. Allereerst gaat het om toenemende economische ongelijkheid, nationaal zowel als internationaal, en over de gevolgen daarvan. Deel twee gaat over de uiteenlopende manieren waarop ongelijkheid maatschappelijk gereguleerd wordt – van prijsstelling in de concertzaal tot aan regelgeving in wedstrijdsport. Het derde deel gaat meer in het bijzonder over de betekenis van ongelijkheid in het onderwijs en over de wijze waarop die door de betrokkenen wordt beleefd. Het vierde deel behandelt meer algemene vragen over de begrippen cultuur en civilisatie en over hoe de studie hiervan kan worden opgevat en ingericht. Het vijfde deel gaat over internationalisering, migratie, overeenkomsten en verschillen in de nationale culturele canon en over het functioneren van het mondiale cultuurstelsel. Deel zes, ten slotte, gaat over Nico Wilterdink zelf, over zijn werk, zijn publicaties, en ook enigszins over zijn persoon. Dit deel sluit af met een bibliografie van zijn wetenschappelijke publicaties, die werd samengesteld door zijn levensgezel Ali de Regt.
 
Het gemakkelijkste deel van het werk van de redactie was het werven van bijdragen voor deze bundel. Alle genodigden reageerden enthousiast – van de beginnende promovendus tot de internationale coryfee. Het moeilijkste deel van het werk was om deze auteurs ervan te weerhouden Nico Wilterdink te eren met stukken die zo omvangrijk waren dat het boek te dik zou worden; en om de heterogeniteit enigszins te beteugelen. Het brede thema van ‘cultuur en ongelijkheid’ vat niet alleen de belangrijkste thema’s in het werk van Nico Wilterdink samen, maar is ook het verbindende thema van de bijdragen aan deze bundel.
 
Financiële steun aan deze uitgave werd verleend door de Afdeling Sociologie en Antropologie, het College Sociale Wetenschappen, de Graduate School of Social Sciences en de programmagroepen Dynamics of Citizenship and Culture en Institutions, Inequalities and Internationalization, alle van de Universiteit van Amsterdam. We zijn er de bestuurders van deze instellingen zeer erkentelijk voor dat ze in een tijd van drastische bezuinigingen zonder de geringste aarzeling besloten om deze publicatie financieel mogelijk te maken. Onze dank gaat ook uit naar Muriël Kiesel van de Afdeling Sociologie en Antropologie, die ons vanaf het begin met raad en daad terzijde heeft gestaan. Net als de enthousiaste respons van de auteurs, zegt ook deze institutionele steun voor de bundel iets over de waardering en de sympathie die Nico Wilterdink heeft weten te genereren in een carrière die meer dan vier decennia omspant. Hij heeft zijn sporen nagelaten in het werk van vele studenten, promovendi en collega’s. De rijkdom en vertaktheid van die sporen zijn in dit boek terug te vinden.
 
Christien Brinkgreve
Marcel van den Haak
Bart van Heerikhuizen
Johan Heilbron
Giselinde Kuipers
Informatie:
ISBN
9789079700332
Auteur
Brinkgreve
Kaft
Paperback
Uitgeverij
AMB
Foto('s):
Bijlagen:
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 23,50
Aantal: Bestellen
Relevante producten
Reviews

Sorteren op:

Review toevoegen

Geen reviews gevonden.

 
 
 
Uitgeverij AMB  
Karwijzaaderf 15
1112 JN Diemen
postadres
Postbus 7
1110 AA Diemen


info.amb@xs4all.nl

AMB Publishers 
Karwijzaaderf 15
1112 JN Diemen

postal address
 PO Box 7
  1110 AA Diemen
  The Netherlands

 info.amb@xs4all.nl


 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies