AMB UITGEVERIJ PUBLISHERS PRESS
QUICK SEARCH
Search word(s)

Search
(Item no.: 79700-93)
BEROEPSVREEMDELING
Antropoloog in het veld

Niels Mulder

AMB: Diemen, 2018
(ISBN 97890 79700 93 6, 208 pp., paperback, , € 18,75)
--

Niels Mulder (1935-2021) kijkt in deze intellectuele biografie terug op zijn leven als beroepsvreemdeling, als antropoloog in het veld in Java, in Thailand en de Filipijnen. Hij verhaalt van zijn verwarring door teleurstellingen, wanhoop, stupiditeiten en toevalligheden, van zijn plotseling dagende inzichten en succesjes. Van zijn stuitende ontmoeting met zichzelf, met zijn vooroordelen, bekrompenheid en op de universiteit ingeprente ideeën.
Hij neemt geen blad voor de mond en vertelt hoe hij het zag en beleefde en hoe dat niet bij eenieder in goede aarde viel.

Hij vertelt van zijn ervaringen met het leven in de stedelijke ‘onderbuik’, van zijn nogal intensieve contacten met de lokale aristocratie, en van zijn frontale botsing met academische vooroordelen.

En steeds stelt hij zich de vraag: Is hij als toerist van andermans leven werkelijk thuis onder vreemden of is hij voornamelijk een zwerver die vooral thuis is bij zichzelf? Wat is er nou zo boeiend aan een eenzame vreemdeling te zijn onder onbekende lieden?

Zijn verhaal is bijzonder leerzaam voor studenten, aankomende veldwerkers, hun leermeesters in de ‘ivoren toren’ en de lieden die via ontwikkelingswerk in vergelijkbare omstandigheden komen te verkeren

-------
Inhoudsopgave

 Omzien
Eindpunt van mijn reis door ‘het veld’ (Chiang Mai 2005)

 De eerste tijd: ooit volwassen? 
Kind van St. Jan …   (Rotterdam 1935->)
Nomen est omen …   (1950-53)
Spurten …   (Amsterdam 1957)
India? Indië? …   (1958)

 De tweede tijd: uitwedstrijd zonder supporters 
Ontgroening …   (Bangkok 1965)
Ontmoeting …   (naar Java 1969)
Door de bomen het bos …   (Djokjakarta 1969-70)
Lai …   (Bangkok 1971-73)
Expatriates …   (Chiang Mai 1975-76)
Paranoia
Oud op Nieuw
Vleugje vaderland …   (1976-77)
Augustus 1983 …   (Filipijnen 1983)
Pottenkijker …   (1990-nu)

 De derde tijd: kijken en blijven kijken 
Nergens …   (Filipijnen 2003-04)
Een vleugje tweede tijd …   (Thailand 2004)
Weerbericht …   (Filipijnen 2006)
Onder buren …   (2007-08)
Kleine dingen …   (2008)
De wondere openbaarheid …   (2010)
Het Rechte Pad …   (2011)
Kerstkind …   (2014)

 Terugblik. Deelnemende waarneming? 
Deelnemende waarneming?
Het resultaat

............
Uit het boek:

Inleiding
De praktijk van antropologisch onderzoek ‘in het veld’ is het onderwerp van deze bescheiden monografie. De bedoeling van zo’n onderzoek is het leven van de onbekende ‘Ander’ te leren kennen en te begrijpen. Op het papier van een onderzoeksvoorstel komt die kennismaking als eerlijk en simpel voor; in ‘het veld’ echter lijkt de onderzoeker zijn weg te moeten banen door de verwarring van teleurstellingen, wanhoop, stupiditeiten en toevalligheden, plotseling dagende inzichten en succesjes. Terwijl wij ‘het veld’ zijn ingegaan vanwege ‘de Ander’, is de veldervaring vaak ook een stuitende ontmoeting met jezelf, met je vooroordelen, bekrompenheid en ideeën die je op de universiteit zijn ingeprent. Omdat deze ongewisheden en de confrontatie met jezelf meer zijn dan de meeste van ons kunnen verdragen, schuwen zij terugkeer naar ‘het veld’ na hun verplichte dissertatieonderzoek. Degenen die om welke reden dan ook steeds weer ‘het veld’ intrekken – zoals ondergetekende – zijn eerder de uitzondering dan de regel, want, toegegeven, wat is er nou zo boeiend aan eenzame vreemdeling te zijn onder onbekende lieden?
Deze in het dagelijkse leven ongebruikelijke situatie duikt welhaast onbewust op in de verklaring van de gegevens – data – die de lezer inlichten over leven en omstandigheden op de plek waar de onderzoeker zijn/haar veldwerk deed; in mijn geval betreft het mijn interpretatie van en begrip voor de wereldbeschouwing van leden van de stedelijke middenklassen op Java, in Thailand en de Filipijnen. Mijn beschrijving van hun wereldbeeld en mentaliteit won aan diepte door mijn ervaringen met het lage leven in de stedelijke ‘onderbuik’ (in het bijzonder in Thailand), mijn nogal intensieve contacten met leden van de aristocratie (op Java en in Thailand), en mijn frontale botsing met de academische vooroordelen zoals die toentertijd en vogue waren aan de University of the Philippines (UP).

Hoewel mijn manier van veldwerk doen en resulterende reportage gepaard gaan met allerlei inkijkjes in het leven van alledag en zijn dominante mentaliteit, blijft het mijn bedoeling de praktijk van het veldwerk te belichten via de reportage van cruciale episodes uit mijn lange carrière ‘in het veld’. Als zodanig, neem ik geen blad voor de mond en vertel ik het zoals ik het zag en beleefde – wat niet bij een ieder in goede aarde viel. Hoe dan ook, de wijze waarop ik verantwoording afleg lijkt mij bijzonder leerzaam voor studenten, aankomende veldwerkers, hun leermeesters in de ‘ivoren toren’ en de lieden die via ontwikkelingswerk in vergelijkbare omstandigheden komen te verkeren.

 
Information:
ISBN
9789079700936
Auteur
Niels Mulder
Kaft
Paperback
Uitgeverij
AMB
Picture(s):
Price details:
Price per stuk:
€ 18,75
Quantity: Order
Relevant products
Reviews

Order by:

Add review

nbd - 14-12-2018 16:34

rec. NBD|Biblion: 
"(...) Met gezonde zelfspot kijkt hij op een nuchtere en kritische manier terug op z n veertigjarige carrière als antropoloog in het veld. (...) Dit is een heel toegankelijk boek, ook voor niet-wetenschappers."

 
 
Uitgeverij AMB  
Karwijzaaderf 15
1112 JN Diemen

postadres
Postbus 7
1110 AA Diemen

info.amb@xs4all.nl
 
AMB Publishers 
Karwijzaaderf 15
1112 JN Diemen

postal address
PO Box 7
1110 AA Diemen
The Netherlands
info.amb@xs4all.nl
 
 
 
This website uses cookies to register visits. We don't save individual information..
Accept selected cookies Reject cookies